Samitivej ေဆးရံုၾကီးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

Samitivej ေဆးရံုၾကီး၏ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

အခန္းအမ်ိဳးအစား အခန္းေဈးႏွဳန္း (THB) ဝန္ေဆာင္မွဳေဈး ႏွဳန္း (THB) သူနာျပဳခ (THB) စုစုေပါင္း (THB)
President Suite ၁၆၂၀ဝ ၁၆၀ဝ ၂၂၀ဝ ၂၂၀ဝ၀ (တေန့တာ)
President Room ၉၀ဝ၀ ၁၄၀ဝ ၂၂၀ဝ ၁၂၆၀ဝ (တေန့တာ)
VIP Room ၆၅၀ဝ ၁၂၀ဝ ၂၀ဝ၀ ၉၇၀ဝ (တေန့တာ)
Deluxe Room ၅၀ဝ၀ ၁၀ဝ၀ ၁၆၀ဝ ၇၆၀ဝ (တေန့တာ)
Premium Room ၄၅၀ဝ ၉၀ဝ
Bath/Day
၁၆၀ဝ ၇၀ဝ၀ (တေန့တာ )
Superior Room ၄၀ဝ၀ ၉၀ဝ ၁၆၀ဝ ၆၅၀ဝ (တေန့တာ)
အခန္းတိုင္းထားရွိထားေသာဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား :
- အီလက္ထေရာနစ္ လူနာခုတင္
- ခုတင္အပိုတစ္ခု
- ထမင္းစား စားပြဲ
- ေဆးရံုအတြင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းလိုင္း (Telephone)
- မီးခံေသတာ
- ေရခဲသစ္တာ
- စားပြဲဆက္တင္တစ္စံု
- ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ အိုဗာတင္း (၁ရက္ ၁ဆက္)
- အီလက္ထေရာနစ္ ေရေႏြးခရားတစ္ခု
- ရုပ္သံလိုင္းမ်ားစြာျဖင့္ တယ္လီေဗးရွင္း (TV)
- ဆိုဖာဆက္တင္တစ္စံု
- ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းသံုးပစ္စည္း တစ္စံု
- Microwave
- ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ား

Web
Analytics